W Naszej ofercie znajdą się:

Wapno:
1.Sypkie
– Magnezowo-wapniowe
– Wapniowo-magnezowe

Kopalnia Laskowa

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO 45-50%
pH w  H2O 8,5 ÷ 9,5

Kopalnia Jaźwica

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

CaO 25-42%
MgO 8-19%
CaO+MgO 45-50%
pH w  H2O 8,6 ÷ 9,0

2.Granulowane
– POLCALC

Wapno węglanowe granulowane Polcalc to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego produkcja oparta jest o mączkę wapienną powstałą na skutek przetwarzanych skał wapiennych. Dzięki maksymalnemu rozdrobnieniu  i granulacji ma właściwości szybkiego działania. Granulki mają rozmiar od 2 do 6 mm. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach od 5-150.

Główne zalety Wapna Polcalc:

  • 100% reaktywności

  • twarde i równomierne granulki

  • dokładność wysiewu

Skład % :

  • CaO: >50%,

  • CaCO3: 93- 98%,

Reaktywność: 100%

Zalecana dawka: 300- 1500*

*Dawkę należy ustalić na podstwie aktualnych badań pH gleby i wymagań uprawianej rośliny.

 

 

 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X